Home Welkom De Stichting Mogelijkheden Contact Donateurs Nieuws

  2017 © Stichting Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp    -   contact  Volg ons op Facebook en Twitter

‘Dorpskerk Opperdoes’ is eigendom van Stichting Dorpskerk Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp

De Stichting

De akte van oprichting van Stichting Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp is op 29 augustus 2012 gepasseerd. Op 10 december 2012 volgde de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Door het passeren van de akte van overdracht op 08 mei 2013 is het kerkgebouw in eigendom gekomen van de Stichting. De werknaam van de Stichting is overigens een stuk korter: ‘Dorpskerk Opperdoes’.

Doelstelling

Samengevat omvat de doelstelling van de Stichting: de verwerving, het beheer, het behoorlijk onderhouden en de exploitatie van de middeleeuwse dorpskerk te Opperdoes, waaronder begrepen het houden van (religieuze en/of culturele) evenementen.


De Stichting heeft hierdoor de taak er voor zorg te dragen dat het monumentale erfgoed behouden blijft. Uiteraard is hiervoor veel geld nodig. De Stichting probeert door werving van donaties en legaten om een substantieel deel van het benodigde geld bij elkaar te krijgen. De Stichting heeft een zogenoemde ANBI-status, waardoor zij is vrijgesteld van belastingheffingen over giften en legaten. Daardoor kan iedereen die de Stichting financieel ondersteunt er verzekerd van zijn dat iedere eurocent volledig ten goede komt aan de Stichting.

Multifunctioneel

De kerk blijft deeltijds beschikbaar voor liturgische en anderszins religieuze doeleinden: kerkelijke huwelijken,

dopen, kerkelijke vieringen van andere belangrijke gebeurtenissen, uitvaarten: al deze zaken blijven mogelijk in het kerkgebouw. Ook het sluiten van het burgerlijke huwelijk is mogelijk in deze schitterende kerk.


Echter, om tot een verantwoorde exploitatie van het gebouw te komen zal er uiteindelijk een scala van activiteiten plaats gaan vinden. Het gebouw zal in fasen worden aangepast - met vol respect voor het monument en haar geschiedenis - tot een multifunctioneel gebouw. Het zal een ontmoetingsplaats worden voor zeer velen.

Het bestuur

Het bestuur zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaat uit de volgende personen:Daarnaast kan de Stichting op hulp en ondersteuning rekenen van een aantal vrijwilligers.

Klik hier voor: het uittreksel uit de Kamer van Koophandel het voorlopig beleidsplan begroting 2016-2020 Jaarrekening 2015 Klik hier voor: de Commissie van Aanbeveling