Home Welkom De Stichting Mogelijkheden Contact Donateurs Nieuws

  2017 © Stichting Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp    -   contact  Volg ons op Facebook en Twitter

‘Dorpskerk Opperdoes’ is eigendom van Stichting Dorpskerk Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp

De Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp heeft een geschiedens van vele eeuwen. Tot op de dag van vandaag zijn en worden vele mensen geraakt en geïnspireerd door de intieme, eenvoudige en sacrale sfeer die het prachtige middeleeuwse gebouw ademt.

Op 08 mei 2013 heeft de Protestante Gemeente Opperdoes het kerkgebouw afgestoten en overgedragen aan de burgerlijke ‘Stichting Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp’.

De kerk blijft deeltijd's beschikbaar voor liturgische en anderszins religieuze doeleinden: kerkelijke huwelijken, dopen, uitvaarten, kerkelijke vieringen van andere belangrijke gebeurtenissen: al deze zaken blijven op aanvraag mogelijk in het kerkgebouw. Overigens kan ook het burgerlijk huwelijk in de Dorpskerk worden gesloten.

Echter, om tot een verantwoorde exploitatie van het gebouw te komen zal er uiteindelijk een scala van activiteiten plaats gaan vinden. Het gebouw zal in fasen worden aangepast - met vol respect voor het monument en haar geschiedenis - tot een multifunctioneel gebouw. Het zal een inspirerende ontmoetingsplaats worden voor zeer velen.

Hierdoor heeft de bestemming van het gebouw een extra dimensie gekregen. Naast een plek voor bezinning en spirituele inspiratie is er ook ruimte ontstaan voor creativiteit. Op veel terreinen. Van foto-tentoonstelling tot dans, van beeldhouwwerken tot concert. Het gebouw kan een podium zijn voor zowel gevestigde artiesten als voor aanstormend talent.

Ook aan lezingen, (product-)presentaties, (leden-)vergaderingen, kortom aan alle activiteiten waarbij behoefte is aan een bijzondere, intieme en sfeervolle ambiance biedt de Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp een fraai onderdak.

Ruimte voor inspiratie, creativiteit en bezinning

Preekstoel. Frontdetail