Hartelijk dank voor uw antwoorden!

 

De accommodaties worden volledig gerund door vrijwilligers.

Uw deelname aan de enquête is voor ons zeer waardevol. Mede door uw antwoorden kunnen wij de kwaliteit en de service op een zo hoog mogelijk niveau houden en waar nodig nog verbeteren.

Nogmaals: hartelijk dank voor uw bijdrage!