De stichting

De akte van oprichting van Stichting Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp is op 29 augustus 2012 gepasseerd. Op 10 december 2012 volgde de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Door het passeren van de akte van overdracht op 08 mei 2013 is het kerkgebouw in eigendom gekomen van de Stichting. De werknaam van de Stichting is overigens een stuk korter: ‘Dorpskerk Opperdoes’.

Doelstelling

Samengevat omvat de doelstelling van de Stichting: de verwerving, het beheer, het behoorlijk onderhouden en de exploitatie van de middeleeuwse dorpskerk te Opperdoes, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het houden van (religieuze en/of culturele) evenementen.

De Stichting heeft hierdoor de taak er voor zorg te dragen dat het monumentale erfgoed behouden blijft. Uiteraard is hiervoor veel geld nodig. De Stichting probeert door werving van donaties en legaten om een substantieel deel van het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

De Stichting heeft een zogenoemde ANBI-status, waardoor zij is vrijgesteld van belastingheffingen over giften en legaten. Daardoor kan iedereen die de Stichting financieel ondersteunt er verzekerd van zijn dat iedere eurocent volledig ten goede komt aan de Stichting. En de schenker mag het bovendien aftrekken van de belasting.

Multifunctioneel

De kerk blijft deeltijds beschikbaar voor liturgische en anderszins religieuze doeleinden: kerkelijke huwelijken, dopen, kerkelijke vieringen van andere belangrijke gebeurtenissen, uitvaarten: al deze zaken blijven mogelijk in het kerkgebouw. Ook het sluiten van het burgerlijke huwelijk is mogelijk in deze schitterende kerk. Uiteraard zijn alle opties onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Het bestuur

Het bestuur zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bestaat uit de volgende personen:

  • Roy Oostinjen, voorzitter
  • Fijtje Groot, penningmeester/secretaris
  • Rob Geels, marketing en communicatie

Daarnaast kan de Stichting op hulp en ondersteuning rekenen van een groep vrijwilligers.

Niettemin is het bestuur hoognodig aan uitbreiding toe! Interesse in zo’n boeiende bestuursfunctie? Kijk en reageer op https://dorpskerkopperdoes.nl/vacatures

Naar onze commissie van aanbeveling→