Donaties, giften en legaten

Om de monumentale ‘Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp’ te onderhouden en het erfgoed veilig te stellen voor de toekomst, is geld nodig. Heel veel geld. Wij zijn daarom blij met iedere gift, iedere donatie en elk legaatOok de sociale ontmoetingsfunctie van Dorpskerk Opperdoes, staat of valt met de financiële bijdragen die wij mogen ontvangen.

U kunt al donateur van de stichting worden vanaf slechts € 10,00 per jaar. Uiteraard mag u ook een hoger bedrag doneren! Als donateur krijgt u korting bij bepaalde evenementen, zoals tentoonstellingen, concerten etc. U blijft donateur tot wederopzegging. Opzeggen kan tot 01 december voor het daaropvolgende jaar.

Als u onderstaand formulier invult, kunt u direct al kiezen of u donateur wilt worden, een eenmalige gift wilt doen of een legaat wilt toezeggen c.q. aankondigen. Na ontvangst van uw formulier nemen wij contact met u op.

Overigens heeft de Dorpskerk een zogenoemde ANBI-status. Dat wil zeggen dat wij over donaties, giften, legaten etc. géén belasting hoeven af te dragen. Uw gift komt dus voor 100% ten goede aan de dorpskerk!

ALVAST HEEL HARTELIJK DANK VOOR UW FINANCIËLE STEUN!!