Tarieven, ANBI-status, Algemene Voorwaarden & documenten

De Stichting Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp heeft een zogenoemde ANBI-status (RSIN/fiscaalnummer 8522.24.904), waardoor zij is vrijgesteld van belastingheffingen over giften en legaten. Daardoor kan iedereen die de Stichting financieel ondersteunt er verzekerd van zijn dat iedere eurocent volledig ten goede komt aan de Stichting. En de schenker mag het bovendien aftrekken van de belasting.

Hieronder vindt u de meest recente tarieven en documenten