Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16 december 2020 en is van toepassing op burgers van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://dorpskerkopperdoes.nl. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • we vermelden duidelijk voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit door middel van deze privacyverklaring;
 • we streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • we vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • we nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens of om deze op uw verzoek te laten corrigeren of verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op. Gebruik daarvoor de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.


 1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

 • Contact: middels telefoon, e-mail, e-mail- en/of webformulieren

Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • telefoonnummer

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

 • Uitvoering van een overeenkomst

Bewaartermijn

 • We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd.

1.2 Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

 • betalingen

Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Financiële data

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

 • Uitvoering van een overeenkomst

Bewaartermijn

 • We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd.

1.3 Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

 • Een account registreren

Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere account specifieke gegevens

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

 • Uitvoering van een overeenkomst

Bewaartermijn

 • We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd.

1.4 Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

 • nieuwsbrieven

Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

 • Toestemming verkregen

Bewaartermijn

 • We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd.

1.5 Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

 • Ter ondersteuning van diensten of producten die een cliënt wil kopen of heeft gekocht

Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:

 • Naam, adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere account specifieke gegevens

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

 • Uitvoering van een overeenkomst

Bewaartermijn

 • We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd.

1.6 Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende doel:

 • Opstellen en analyseren van statistieken voor website verbetering.

Voor dit doel gebruiken we de volgende gegevens:

 • Bezoekersgedrag

De basis waarop we deze gegevens kunnen verwerken is:

 • Toestemming verkregen

Bewaartermijn:

 • Bij beëindiging van de dienst bewaren wij deze gegevens voor de volgende periode:
 • 12 maanden.

2. Delen met andere partijen:

 • wij delen uw gegevens niet met derden.

3. Cookies:

 • onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg ons Cookie beleid voor meer informatie over cookies.

4. We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google:

 • Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-services.
 • Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

5. Beveiliging

 • We zijn toegewijd aan de beveiliging van persoonlijke gegevens.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens te beperken.
 • Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat toegang tot de gegevens wordt beschermd en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden herzien.

6. Websites van derden

 • Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonlijke gegevens omgaan. We raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

7. Wijzigingen van deze privacyverklaring

 • We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het wordt aanbevolen om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Daarnaast zullen we u waar mogelijk actief informeren.

8. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

 • Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande informatie. U hebt de volgende rechten:
 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonlijke gegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang deze worden bewaard.
 • Recht op toegang: u hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
 • Als u ons uw toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht om uw gegevens over te dragen: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de controller en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere controller.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. We houden ons hieraan, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.


9. Klacht indienen

 • Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Contactgegevens

Stichting Dorpskerk van Opperdoes en Almersdorp

Bezoekadres:

Kerkebuurt 16 (opening volgens agenda en op afspraak)

1674 ND Opperdoes


Secretariaat & postadres:

Oosteinde 2

1674 NB Opperdoes

E.: info@dorpskerkopperdoes.nl

W.: https://dorpskerkopperdoes.nl